Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
 
 
 
 
 

Отчет о предоставлении бесплатного и льготного питания учащихся КГУ ОШ № 61

Автор: admin от 30-11-2015, 16:21, посмотрело: 535

0
Отчет
По КГУ «Общеобразовательная школа № 61» Управления образования города Алматы
О предоставлении бесплатного и льготного питания по отдельным категориям обучающихся в КГУ ОШ № 61


                 В период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года в КГУ ОШ № 61 организованно горячие питание для 91 учащегося из фонда всеобуча по специфике - 360 003 105 163 (Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования) на сумму – 600 000,00 тыс.тенге 00 тиын (Шестьсот тысяч) тенге 00 тиын, для детей из малообеспеченных семей.
                 Комиссия по мониторингу питания во главе с председателем из родительского комитета – Цыганковой Анжеликой регулярно осуществляют контроль горячего питания на соответствие органолептическим свойствам готовых блюд.

Категория: Школьное питание

 

Протокол об итогах конкурса

Автор: admin от 10-02-2015, 09:03, посмотрело: 555

0 Protokol-ob-itogah-rus.yaz-kaz.yaz.pdf [1,22 Mb] (cкачиваний: 25)

Категория: открытый конкурс

 
 
 

Хабарландыру ыстык тамак сытып алу

Автор: admin от 15-01-2015, 19:06, посмотрело: 483

0

Орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды  тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша кґрсетілетін ќызметтерді берушілерді таѕдау ќаєидаларына

2-ќосымша  

 

Конкурс туралы хабарландыру

 

 

Коммуналды Мемлекеттік Мекеме «№61 жалпы білім беретін мектеп» Алматы ќаласы Білім басќармасы

050011 Алматы ќ., Лев Толстой  к. 20 їй.

e-mail:  almatyschool61@mail.ru

          орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша конкурс ґткізу туралы хабарлайды.

Ќызмет кґрстіледі:

Ќызмет кґрсету орны:  Алматы ќ., Лев Толстой  к. 20 їй, КММ «№61 жалпы білім беретін мектеп»Алматы ќаласы Білім басќармасы

         Ќызмет кґлемі: 19570 балакїн, 02 наурыздан 25 мамыр 2015ж. дейінгі аралыќта

Алушылар категориясы ќатары:

         Жалпы оќушы саны 622 адам.

Олардыѕ ішінде:

         1-4 сынып оќушылары -292 адам (бюджет есебінен аќысыз тамаќпен ќамтамассыз етіледі).

         Ќызмет кґрсету сомасы: 1-4 сыныптыѕ јр оќушысына 268 тг. кїнделікті. Жалпы соммасы: 5 244 760 (Бес миллион екі жїз ќырыќ тґрт мыѕ жеті жїз алпыс тенге).ЌЌС-сыз

Ќызмет кґрсету мерзімі 2015 жылдыѕ 2 наурызнан  25 мамырєа  дейін.

5-11 сыныптыѕ оќушылары -330 адам (ата-ананыѕ ќаржысына).

Ќызмет кґрсету мерзімі 2015ж.01 ќыркїйектен 31 желтоќсанєа дейін.

1-8 сыныптыѕ оќушылары -27 адам (аз ќамтылєан отбасынан жалпы оќу ќоры есебінен). Мектеп алды лагерінде оќушыларды тамаќпен ќамтамасыз ету.

Жалпы оќу ќорынаѕ ќызмет кґрсету їшін бґлінген соммасы: 200 000 (екі жїз мыѕ тенге). Соныѕ ішінде ЌЌС.

Ќызмет  кґрсету мерзімі2015ж. 01 маусымынан -27 маусымєа дейін.

 

Конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келетін барлыќ јлеуетті ґнім берушілер конкурсќа жіберіледі.

 

Конкурстыќ ќўжаттама кґшірмелерініѕ топтамасын 2015 жылы 3 аќпанныѕ    900 дан 1600 дейін  мына мекенжай бойынша:

Алматы ќ., Лев Толстой  к.20 їй, КММ «№61 жалпы білім беретін мектеп»  Алматы ќадасы Білім басќармасы, ќабылдау бґлмесі .

 жјне/немесе http://almatyschool61.ru/gosudarstvennye-zakupki     интернет-ресурсынан алуєа болады. 

жјне тапсырыс –хатты электронды пошта арќылы еркін тїрде жіберуге болады

 

Конвертке салынєан конкурсќа ќатысуєа конкурстыќ ґтінімдерді јлеуетті ґнім берушілер КММ «№61  ЖББМ» мына мекенжай бойынша Алматы ќ., Лев Толстой  к.20 їй, жібереді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер берудіѕ соѕєы мерзімі 2015 жылдыѕ 03 аќпан  сає 12;00  дейін 

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер бар конверттер мына мекенжай бойынша ашылады;

Алматы ќ., Лев Толстой к. 20 їй, КММ «№61 ЖББМ» Алматы ќаласы Білім басќармасы, ќабылдау бґлмесі.

 

03.02.2015 жылы  с. 1830 конверттіѕ ашылуы.

Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон арќылы алуєа 
болады:8 (727) 235-82-88 

 

Категория: открытый конкурс